فرم ثبت نام سلسله نشست‌های روش‌شناسی

فرم ثبت نام سلسله نشست‌های روش‌شناسی

1) لطفا پیش از ثبت‌نام توضیحاتی را که در سایت آمده است مطالعه کنید .
2) پس از تکمیل این فرم و واریز وجه ثبت‌نام شما قطعی خواهد شد.
3) لطفا کد رهگیری ثبت‌نام را یادداشت کنید و نزد خود نگه‌دارید.